Czy zna Pan dobrze język C? A Pan, zna Pan dobrze język polski? – To mój język ojczysty. – Czy to czyni z Pana wielkiego pisarza?…

Tworzenie oprogramowania

W zakresie systemów embedded ze szczególnym wyspecjalizowaniem w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej (wireless systems) i IoT przez deweloperów potrafiących przełożyć problem na algorytm i zakodować w języku programowania.

Dostępne języki programowania: C, C++, Python, PHP, Javascript.