Przez bezpieczeństwo informatyczne możemy rozumieć zapewnienie poufnego przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych w systemach IT.

Proszę pamiętać, że utrata danych może oznaczać nawet upadek przedsiębiorstwa a kradzież danych może skutkować obniżeniem przychodów. W naszej praktyce współpracowaliśmy z firmami, które doświadczyły wielu skutków braku właściwego bezpieczeństwa. Włamanie do poczty elektronicznej spowodowało, że firma była o włos od utraty znacznej sumy pieniędzy. W innym przypadku działania kilku pracowników prawie doprowadziły do przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem. Czy da się temu zapobiegać? W znacznej mierze tak przy pomocy odpowiednich działań w strefie bezpieczeństwa IT.

A jeśli doszło już do strat spowodowanych naruszeniem bezpieczeństwa? Możemy spróbować odzyskać część utraconych danych lub odnaleźć sprawców. A na pewno załatać istniejące luki aby zredukować możliwość powtórzenia się takich przypadków w przyszłości.

W szczególności możemy Państwu zapewnić:

  • zabezpieczenie przed utratą danych (również na skutek działania wirusa)
  • kontrolę dostępu do danych IT, w tym danych związanych bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa (bazy danych), danych przesyłanych z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (np. email) czy dostępu zdalnego do danych
  • zabezpieczenie sieci firmowych przed nieautoryzowanym dostępem (w tym sieci bezprzewodowych)

Zobacz nasze wszystkie kompetencje